Zapisywanie pracownika na szkolenie

176 views 2023-01-31 0

tomHRM pozwala na zapisywanie pracowników na szkolenie na kilka sposobów i wariantów.

Pracownik sam zapisuje się na szkolenie

Aby pracownik mógł sam zapisać się na szkolenie należy:

  • W formularzu definiowania szkolenia włączyć opcję Zezwalaj na samodzielne zapisywanie się pracownika.
  • W sekcji Szkolenie dedykowane dla grupy pracowników wybrać dla kogo przeznaczone jest szkolenie według reguły struktury organizacyjnej. Dla pracownika, który będzie należał do wskazanej reguły takie szkolenie będzie widoczne w jego profilu w zakładce Szkolenia>Katalog szkoleń>Dla mnie.

Pracownik zostaje zapisany przez opiekuna szkolenia / osobę zarządzającą szkoleniami

Pracowników można zapisywać na szkolenie będąc w widoku szczegółów. Robimy to klikając w ikonkę Dodaj uczestników i następnie w okienku popup wybrać pracownika z listy. W razie potrzeby można skorzystać z dostępnych filtrów lub zaznaczyć wielu pracowników przy pomocy checkboxów.

Pamiętaj!
Żeby móc dodawać uczestników szkolenia, pracownik musi mieć grupę uprawnień dającą dostęp do tej funkcji i pozwalającą na tworzenie.

 

Czy artykuł był pomocny?