Zapisywanie pracownika na szkolenie

64 views 2018-03-27 0

tomHRM pozwala na zapisywanie pracowników na szkolenie na kilka sposobów i wariantów.

Pracownik sam zapisuje się na szkolenie

Aby pracownik mógł sam zapisać się na szkolenie należy:

  • w formularzu definiowania szkolenia włączyć opcję Zezwalaj na samodzielne zapisywanie się pracownika.
  • w sekcji Przeznaczone dla wybrać dla kogo przeznaczone jest szkolenie według reguły struktury organizacyjnej. Dla pracownika, który będzie należał do wskazanej reguły takie szkolenie będzie widoczne w jego profilu  w zakładce Szkolenia>Mój rozwój>Propozycje szkoleń

Pracownik zostaje zapisany przez opiekuna szkolenia / osobę zarządzającą szkoleniami

W tym przypadku można dodać pracownika na dwa sposoby:

A. wybrać ikonkę [+] w górnym menu lub przycisk Dodaj uczestnika w szczegółach szkolenia następnie w okienku popup wybrać pracownika z listy.

B. podczas zapisania nowego szkolenia, tomHRM na podstawie ustawień w sekcji Przeznaczone dla wybierze i pokaże listę pracowników spełniających regułę struktury organizacyjnej. Za pomocą checkboxów można w tym miejscu zaznaczyć tych pracowników, których chcemy dodać do szkolenia: można zaznaczyć pojedyncze wiersze, wszystkie wiersze na danej stronie lub wszystkie wiersze łącznie.

Zaznaczanie wierszy pracowników

Lista pracowników do wyboru

Czy ten artykuł był pomocny?