Jak zarządzać szablonami powiadomień email

70 views 0

Kandydaci mogą otrzymywać automatyczne powiadomienia email wysyłane w momencie dodania lub zmiany etapu rekrutacji. Wiadomości kierowane są do wszystkich kandydatów, którym nadawany jest określony status, niezależnie od tego w jaki sposób zostali dodani do rekrutacji: ręcznie, przez formularz na Stronie Kariery czy przez API.

Tworzenie szablonów powiadomień

Szablon wiadomości możesz utworzyć i modyfikować na dwa sposoby:

  1. W zakładce Ustawienia > Parametry > Rekrutacje > Szablony email – wzór dodany w ten sposób powiększy katalog szablonów globalnych, dostępnych dla wszystkich rekrutacji.
  2. Wchodząc w konkretną rekrutację, klikając w menu trzy kropki po prawej stronie ekranu i wybierając opcję Szablony email.Tak utworzony szablon będzie dostępny lokalnie, tylko dla tej rekrutacji. Później możesz skorzystać z opcji Kopiuj do rekrutacji i wykorzystać szablon w innym procesie.

Ustawianie powiadomienia o dodaniu do rekrutacji

W celu ustawienia automatycznych powiadomień dla kandydatów przejdź do modułu Rekrutacje. Wybierz daną rekrutację, w ramach której chcesz wprowadzić zmiany i przejdź do jej edycji. W zakładce Etapy Rekrutacji możesz ustawić opcję wysyłki powiadomienia do kandydata o dodaniu jego kandydatury. Po zaznaczeniu checkboxa pojawi się opcja wyboru szablonu email.

Ustawianie powiadomień dla kolejnych etapów rekrutacji

Powiadomienia dla każdego kolejnego etapu rekrutacji możesz również włączyć i edytować w zakładce Etapy rekrutacji. Przewiń niżej do sekcji Wybierz Etapy. Klikając w przycisk Włącz, otworzysz okno edycji automatycznego powiadomienia, gdzie możesz wybrać wcześniej przygotowany szablon oraz termin wysyłki.

 

Powiadomienia możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie.

Czy artykuł był pomocny?