Zarządzanie rejestrem umów

132 views 2021-06-04 3

W tomHRM w profilu każdego pracownika znajduje się zakładka Umowy. Można w niej oznaczać czas trwania umowy z pracownikiem oraz ustawiać automatyczne powiadomienia o zbliżającym się końcu umowy.

W zakładce Dokumenty w Ustawieniach Ogólnych (Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Dokumenty) możesz ustawić sposób zarządzania rejestrem umów jaki obowiązuje w Twojej firmie.

 • W kolumnie Zarządzanie ustalasz kto może dodawać informacje o umowach do profili pracowników.
 • W kolumnie Podgląd ustalasz kto ma podgląd umów, ale nie ma możliwości dodawania / kasowania informacji.

W obu przypadkach możesz wybrać następujące osoby:

 • Pracownik
 • Bezpośredni przełożony pracownika
 • Osoba zarządzająca działem
 • Pracownicy działu HR (wybór tej opcji daje możliwość zarządzania / podglądu umów wszystkich pracowników wszystkim pracownikom pracującym w dziale HR)
 • Wybrani pracownicy (wybierz po imieniu / nazwisku)
Jak dodać umowę do profilu pracownika?

Aby dodać dokument do profilu pracownika wejdź w jego profil, w zakładkę Umowy (Lewe menu > Pracownicy > Wybrany pracownik > Umowy) i kilknij przycisk Dodaj umowę.
W okienku, które wyskoczy wpisz:

 1. Daty trwania umowy (od-do)
 2. Formę zatrudnienia (wybór z listy rozwijanej na podstawie zdefiniowanych typów umów obowiązujących w Twojej firmie. Dowiedz się więcej o tym, jak definiować typy umów w firmie).
 3. Zaznacz, kto ma otrzymać powiadomienie o zbliżającym się końcu umowy. Możesz wybrać:
  • Bezpośredniego przełożonego pracownika
  • i / lub osobę zarządzającą działem
  • i / lub wybranych pracowników (wpisz nazwisko)
 4. Ustal na ile dni (kalendarzowych) przed końcem umowy system ma wysłać powiadomienie mailowe do oznaczonych osób.

Czy artykuł był pomocny?