Zmiana rozliczenia urlopu wg dni na godzinowe

8 views 2020-09-30 2

Jeśli używasz aktualnie typu urlopu, który posiada ustawienie rozliczenia wg dni (pole Jednostka urlopu=Dni) a potrzebujesz zmienić na rozliczenie godzinowe tego samego urlopu, należy wykonać operację przepisania urlopu i limitów. Poniżej opisujemy krok po kroku jak to wykonać.

Krok 1

Dodaj nowy typ urlopu i ustaw:

  • jednostkę urlopu na „Godziny”.
  • tą samą grupę odbiorców, ścieżkę akceptacji i pozostałą konfigurację, którą chcesz zachować, jaka była w urlopie z rozliczeniem per dzień
Krok 2

Przypisz limit dni urlopowych dla tego nowoutworzonego typu urlopu w profilu pracownika ORAZ wyzeruj dostępny limit urlopu wg godziny.

Obie czynności możesz wykonać na dwa sposoby:

  • Zaimportować za pomocą pliku limity. Przeczytaj tutaj jak to zrobić.
  • Ręcznie zmodyfikować limit w profilu pracownika. Przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Czy ten artykuł był pomocny?