Czy i gdzie w aplikacji widać nieobecność pracownika

304 views 2021-10-28 0

To, w jaki sposób w aplikacji będzie widać nieobecność pracownika zależy od tego, jak został ustawiony system przez administratora.

Ustawianie widoczności nieobecności w kalendarzu

W zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ogólne można ustawić widoczność poszczególnych typów nieobecności w kalendarzach pracowników i na listach pracowników oraz określić co jest traktowane jako nieobecność.


UWAGA! Jeśli nie zaznaczysz widoczności urlopu w kalendarzu, pracownik nie będzie widział swojego urlopu.

Nieobecności pracownika można sprawdzić w kilku miejscach w aplikacji:

Podgląd nieobecności pracowników działu na stronie głównej

Po zalogowaniu można przejść bezpośrednio do kalendarza nieobecności za pomocą odnośnika Kto jest nieobecny, znajdującego się w sekcji Urlopy i nieobecności.

Mój kalendarz

Każdy pracownik ma dostęp do kalendarza (zakładka Kalendarz). Mój Kalendarz wyświetla nieobecności, które dotyczą pracownika. W zależności od modułów, do jakich pracownik ma dostęp, może on włączać i wyłączać na kalendarzu poszczególne wydarzenia. Zaznaczenie checkboxa Urlopy i nieobecności pozwoli na wyświetlenie się w kalendarzu wszystkich dni wolnych pracownika.

UWAGA! Jeśli administrator zablokuje możliwość widoczności nieobecności w kalendarzu, pracownik nie zobaczy swoich urlopów w zakładce Mój Kalendarz.

Kalendarz nieobecności

Urlopy i nieobecności > Kalendarz Nieobecności
Kalendarz Nieobecności przechowuje i prezentuje dane dotyczące wszystkich pracowników. Posiada dwa widoki:

 • Miesięczny – pozwala na sprawdzenie urlopów wszystkich pracowników. Nieobecności można filtrować pod kątem działu i/lub zespołu, spółki, statusu wniosku,
 • Roczny – pozwala na sprawdzenie urlopów wybranego pracownika.

Dostęp do kalendarza nieobecności

W zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ogólne znajdziesz pole Dostęp do kalendarza nieobecności. Za pomocą checkboxów decydujesz, kto będzie miał dostęp do zakładki Kalendarz Nieobecności (i tym samym do podglądu dni urlopowych wszystkich pracowników). Dostęp możesz nadać:

 • Wszystkim pracownikom,
 • Bezpośrednim przełożonym,
 • Osobom zarządzającym działem,
 • Osobom z działu (widzą wtedy tylko nieobecności swoich kolegów z działu),
 • Wybranym pracownikom (wprowadzani ręcznie za pomocą nazwiska).

UWAGA – jeśli dostęp do Kalendarza Nieobecności dostaną tylko wybrani pracownicy, a jednocześnie ustawisz widoczność urlopów w kalendarzu, to pracownik nie będzie widział urlopu wszystkich osób w firmie, ale będzie miał dostęp do kalendarza własnych nieobecności (w zakładce Mój Kalendarz).

Jak można modyfikować podgląd nieobecności pracowników?

Informacja o nieobecności może być podana jako:

 • Jawna (z podaną przyczyną),
 • Niejawna (bez podanej przyczyny).

Jak nieobecność pracownika wpływa na inne moduły systemu tomHRM?

Jeśli pracownik jest nieobecny w danym dniu:

 • Nie może dokonać check in w module Timesheet (ponieważ jest nieobecny w pracy),
 • Nie można go zapisać na szkolenie odbywające się w dniu jego nieobecności,
 • Nie można umówić się na spotkanie 1:1 meeting odbywające się w dniu jego nieobecności.

Kalendarz Urlopow powiazania

Czy artykuł był pomocny?