Jak mogę ustawić własne typy urlopów i kolory w kalendarzu

397 views 2022-09-27 2

Własne typy urlopów ustawia się w zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy Urlopów.

 • Jeśli chcesz dodać nowy typ urlopu, kliknij przycisk Dodaj nowy typ urlopu.
 • Jeśli chcesz wyedytować istniejący urlop (np. zmienić kod, kolor, dostępność, nazwę, wymiar i inne parametry) kliknij menu trzy kropki z prawej strony typu urlopu oraz wybierz opcję Edytuj.


Każdy typ urlopu jest opisany zestawem parametrów:

 • Nazwa urlopu (np. urlop wypoczynkowy),
 • Podtyp urlopu (opcjonalnie – parametr służy do ustawiania urlopów, których dostępność zależna jest od innych typów urlopów – np. urlop na żądanie + urlop wypoczynkowy. Dowiedz się więcej o tym jak ustawić podtypy urlopów),
 • Kod urlopu (parametr nieobowiązkowy, ale konieczny przy imporcie limitów urlopowych, integracji z API , wykorzystywany w kalendarzu nieobecności),
 • Kolor (skorzystaj z palety bądź podaj numer barwy w kodzie RGB. Kolor będzie wyświetlany w kalendarzu),
 • Wymiar urlopu:
  • Nielimitowany (system nie sprawdza ilości wykorzystanych przez pracownika dni),
  • Limitowany (system będzie sprawdzał, czy pracownik ma jeszcze dni urlopu do wykorzystania),
 • Jednostka urlopów
  • Dni
  • Godziny
 • Minimalna i maksymalna ilość dni do pobrania w pojedynczym wniosku,
 • Minimalny okres nieobecności w ciągu dnia,
 • Ponadto, możesz zadecydować czy:
  • Nieobecność jest płatna czy bezpłatna,
  • Wskażesz osoby, które mogą same akceptować własny wniosek (np. CEO, CFO) – dla takiej osoby wniosek jest automatyczne akceptowany, ale nieobecność jest odnotowywana w dokumentacji pracownika, kalendarzu nieobecności,
  • Do złożenia wniosku wymagasz załączenia dokumentu (np. przy wnioskach o urlop ojcowski, niektóre rodzaje urlopu okolicznościowego),
  • Ma być możliwe pobieranie zaległego urlopu,
  • Ma być zablokowana opcja składania wniosków z innego typu urlopu/nieobecności w tym samym terminie,
  • Ustalasz liczbę dni minimalnego wyprzedzenia z jakim można złożyć wniosek,
  • Ma być możliwe składanie wniosku z data wsteczną,
  • Chcesz uwzględnić soboty i niedziele do długości tej nieobecności,
  • Czy złożony wniosek jest automatycznie wysyłany również drogą mailową (jeśli wybierzesz tę opcję, musisz podać adres mailowy, na jaki wniosek ma zostać wysłany. Jeśli jej nie wybierzesz, wniosek będzie widoczny w systemie tomHRM, a osoba która powinna zaakceptować wniosek, dostanie mailowo informację o czekającym do rozpatrzenia wniosku).
Dostępność wniosku urlopowego

Ten parametr określa, kto może skorzystać z danego typu wniosku urlopowego. Dostępność może być przydzielona wszystkim pracownikom w firmie lub jedynie osobom, które spełniają określone kryteria. Dostępne opcje to:

 • Działy,
 • Stanowiska,
 • Oddziały,
 • Spółka,
 • Forma zatrudnienia,
 • Grupa uprawnień,
 • Pracownicy (wybrane, konkretne osoby – np. w sytuacji, kiedy dodatkowe dni urlopowe są formą premii bądź nagrody).

Kryteria można ze sobą łączyć – np. wniosek o zwolnienie ze świadczenia usługi dla pracowników działu IT współpracujących w ramach kontraktu B2B w polskiej siedzibie firmy.

Ścieżka akceptacji

Jest to wybór drogi, jaką będzie musiał przejść wniosek, by został uznany za zaakceptowany (obieg wniosku urlopowego). Dotyczy konkretnego typu wniosku.
Ścieżki akceptacji wybierasz z listy rozwijanej, a tworzysz w zakładce Ścieżki Akceptacji (Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ścieżki akceptacji).
Dowiedz się więcej na temat tworzenia ścieżek akceptacji.

Aby dany typ urlopu był dostępny w systemie, musi zostać włączony jako Aktywny.

Po ustaleniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Dodaj.

Czy artykuł był pomocny?