Auto wylogowanie użytkownika

13 views 2020-07-13 1

Aby ustawić opcję automatycznego wylogowania użytkowników po okresie bezczynności, przejdź do Ustawienia > Parametry > Ogólne > Bezpieczeństwo
i ustaw parametr „Autowylogowanie użytkownika po” (w minutach).

Każdy użytkownik po danym czasie bezczynności, będąc zalogowanym na swoim koncie, czyli bez przechodzenia/odświeżania widoków aplikacji, zostanie automatycznie wylogowany.

Czy ten artykuł był pomocny?