Auto wylogowanie użytkownika

66 views 2021-09-13 3

Aby ustawić opcję automatycznego wylogowania użytkowników po okresie bezczynności, przejdź do Ustawienia > Parametry > Ogólne > Bezpieczeństwo i ustaw parametr „Autowylogowanie użytkownika po” (w minutach).

Każdy użytkownik po danym czasie bezczynności, będąc zalogowanym na swoim koncie, czyli bez przechodzenia/odświeżania widoków aplikacji, zostanie automatycznie wylogowany.

Czy artykuł był pomocny?