Formy zatrudnienia

53 views 2021-06-04 0

Jeśli korzystasz w swojej firmie z różnych form zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, kontrakt B2B) możesz je wprowadzić do systemu i przypisać każdemu pracownikowi odpowiednią formę zatrudnienia.

Parametr Formy zatrudnienia może być stosowany:

  • Przy filtrowaniu pracowników,
  • Do generowania raportów (np. zatrudnienia),
  • Do wskazywania określonej grupy pracowników z daną formą zatrudnienia w wielu funkcjonalnościach tomHRM, np:
    • Dedykowaniu szkoleń,
    • Dedykowania ankiet,
    • Tworzenia typów wniosków urlopowych lub wniosków o nieobecność.

Innymi słowy, wykorzystując parametr Formy zatrudnienia możesz na przykład stworzyć osobne typy nieobecności dla pracowników pracujących na kontrakcie B2B, umowie o pracę czy umowie zlecenie. Możesz tworzyć szkolenia, które będą widoczne jedynie dla pracowników z określoną formą zatrudnienia itd.

Jak stworzyć parametr formy zatrudnienia?

Lewe menu > Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Formy zatrudnienia

W pola wpisz nazwy form zatrudnienia, jakie występują w Twojej firmie. Możesz stworzyć tyle form, ile potrzebujesz.

Tworzenie form zatrudnienia w tomHRM

UWAGA! Forma zatrudnienia nie może zostać skasowana, dopóki istnieje choć jeden pracownik, który jest do niej przypisany. Aby skasować formę zatrudnienia upewnij się najpierw, że żaden pracownik nie jest do niej przypisany.

Jak przypisać formę zatrudnienia do pracownika? 

W edycji profilu pracownika (Pracownicy > Wybrany pracownik > Opcje > Edytuj profil) wskaż w części Szczegóły zatrudnienia i polu Forma zatrudnienia właściwą formę zatrudnienia pracownika.

Formy zatrudnienia możesz też przypisać masowo przy imporcie pracowników.

Czy artykuł był pomocny?