Dodawanie czasu pracy do Projektu lub Zadania

73 views 2022-09-27 0

Rejestrowanie czasu pracy

Czas pracy w projekcie rejestruje się w zakładce Ewidencja Czasu pracy > Moja ewidencja. Można to zrobić na trzy sposoby:


1. Przy pomocy stopera z przyciskiem START i STOP.
2. Manualne dodanie czasu – z wyborem dnia i czasu pracy jako liczby godzin [h].
3. Manualne dodawanie zbiorcze – w widoku kalendarza, w układzie tygodniowym z wyborem projektu i/lub zadania oraz liczby godzin [h].
4. Kopiowanie na dzisiaj wpisu z poprzedniego dnia.

Dodawanie wpisu do projektu

Wpis do projektu może dodawać:

  • kierownik projektu,
  • członek zespołu.

Wpis do każdego projektu może dodawać czas prac:

  • administrator modułu Ewidencja Czasu Pracy,
  • właściciel konta tomHRM.
Dodawanie wpisu do zadania

Projekt może, ale też nie musi posiadać wyznaczonych zadań. Członkowie projektu mogą zgłaszać czas w zadaniach przypisanych do siebie oraz tych nieprzypisanych do nikogo (wspólnych). Nie można natomiast zgłosić czasu pracy w zadaniu przypisanym do innego pracownika.

Do wszystkich zadań czas pracy może dodawać:

  • kierownik projektu
  • administrator modułu Ewidencja Czasu Pracy
  • właściciel konta tomHRM

 

 

Czy artykuł był pomocny?