Jak zaimportować listę pracowników

495 views 2021-06-02 18

Możesz w prosty sposób zaimportować listę pracowników bezpośrednio z pliku.
Automatycznie utworzy się lista stanowisk, działów i oddziałów oraz relacje przełożony-podwładny.

———————————————————————————————————————–
Pobierz szablon do importu listy pracowników – kliknij tutaj
———————————————————————————————————————–

Aby przejdź do mechanizmu importu pracowników wejdź do zakładki Pracownicy
i wybierz przycisk Dodaj pracownika > Importuj z pliku

Zasady importu

 • W zależności od wybranej opcji można importować nowych pracowników lub aktualizować dane w istniejących rekordach pracowników.
 • Na podstawie danych z pliku tworzą się automatycznie również: oddział, dział, stanowisko, relacja przełożony-podwładny.
 • Dla importowanych pracowników możesz wysłać wiadomość powitalną (zaznaczając taką opcję). Możesz również zrobić to później, wybierając taką opcję z menu wierszowego, na liście pracowników w zakładce Pracownicy.

Obsługiwane formaty

 • CSV
 • XLS
 • XLSX

Opis formatu danych w kolumnach w pliku (*pola obowiązkowe)

 • *Imię
 • *Nazwisko
 • *Branch – oddział; wprowadź nazwę, a system automatycznie stworzy taki rekord, przypisując pracownika do oddziału; każdy oddział musi mieć określoną strefę czasową i kraj. Informacje są potrzebne np. w module Urlopy
 • Department – dział; wprowadź nazwę, a system automatycznie stworzy taki rekord, przypisując pracownika do działu
 • Parent Department – wprowadź nazwę działu, który ma być nadrzędny w stosunku do działu z kolumny „Department”
 • Job position – stanowisko pracy; wprowadź nazwę stanowiska, a system automatycznie stworzy taki rekord, przypisując pracownika do stanowiska
 • ID – dowolny ciąg znakowo-liczbowy
 • Type ID – wpisz w komórkę nazwę: ID [funkcja nie jest już rozszerzana o kolejne typy]
 • *E-mail – należy wprowadzić unikalny adres e-mail, system nie zaimportuje rekordu ze zdublowanym adresem e-mail
 • Supervisor – przełożony; należy wprowadzić adres e-mail przełożonego, podczas importu zostanie wyszukany użytkownik z takim adresem  przypisany jako Przełożony do tego pracownika; jeśli nie zostanie znaleziony adres e-mail, przełożony nie zostanie ustawiony temu użytkownikowi ale rekord pracownika zostanie zaimportowany,
 • Employment day – data zatrudnienia; system akceptuje format DD-MM-YYYY,
 • Birthday – data urodzin; akceptowalny format daty to DD-MM-YYYY; inny format daty spowoduje nie zaimportowanie tej informacji (rekord pracownika zostanie zaimportowany). Informacja w systemie wyświetlana jest tylko jako DD-MM. Istnieje możliwość wyłączenia prezentacji tej informacji w całym systemie, dla wszystkich użytkowników.
 • Language interface – wpisz frazę pl_PL , en_EN aby ustawić odpowiednią wersję językową interfejsu dla pracownika

Pola do wybrania w formularzu importu

 • Onboarding – jeśli posiadasz moduł Onboarding, możesz zaznaczyć aby zaimportowani pracownicy zostali przypisani do danej ścieżki onboardingowej.

Domyślnie ustawione dane

 • Każdy zaimportowany pracownik zostanie dodany z:
  • Status zatrudnienia: zatrudniony
  • Status aktywności: aktywny

Raport z importu wyświetla informacje:

 • ile rekordów zostało zaimportowanych
 • ile rekordów i nr rekordów niezaimportowanych z podaniem przyczyny błędu

Czy artykuł był pomocny?