Miejsce pracy pracownika

36 views 2020-06-12 0

Miejsce pracy jest ustawione w Oddziale do którego jest przypisany.
Pracownik musi być przypisany do Oddziału.

Aby przypisać pracownika do oddziału:

  1. Utwórz (o ile nie został wcześniej stworzony) Oddział, nazwij go np. „Centrala”, wpisz adres, miejscowość, wybierz kraj
  2. Przejdź do edycji Pracownika i wybierz Oddział z listy.

Dzięki temu informacja o miejscu pracy pracownika będzie dostępna w najważniejszych miejscach, np. liście pracowników, profilu pracownika.

Informacja o miejscu pracy (kraj) determinuje jakie dni świąteczne i dni wolne będą obowiązywać pracownika podczas składania wniosków o nieobecności. Czytaj więcej o ustawieniu dni świątecznych.

Informacja o Oddziale będzie również wykorzystywana aby np. udostępnić ankiety czy szkolenia dla pracowników danego oddziału.
Oddział to również informacja opisująca Projekt rekrutacyjny w module ATS, pozwalający określić docelowe miejsce pracy poszukiwanego kandydata.

Czy ten artykuł był pomocny?