Miejsce pracy pracownika

124 views 2022-05-18 1

Miejsce pracy pracownika to inaczej Oddział (z danymi adresowymi) do którego jest przypisany.

Aby przypisać pracownika do oddziału:

  1. Utwórz (o ile nie został wcześniej stworzony) Oddział w zakładce Organizacja>Oddziały. Nazwij go np. „Centrala”, wpisz adres, miejscowość i wybierz kraj.
  2. Przejdź do edycji Pracownika i wybierz Oddział z listy.

Dzięki temu informacja o miejscu pracy pracownika będzie dostępna w najważniejszych miejscach, np. liście pracowników, profilu pracownika.

Do Oddziału przypisany jest profil dni wolnych, który automatycznie będzie obowiązywał wszystkich pracowników Oddziału. W razie potrzeby można go zawsze edytować, zmienić lub przypisać wybranym pracownikom specjalnie przygotowany profil.
Więcej o profilach dni wolnych przeczytasz tutaj.

Informacja o Oddziale będzie również wykorzystywana aby np. udostępnić ankiety czy szkolenia dla pracowników danego oddziału.
Oddział to również informacja opisująca rekrutację w module ATS, pozwalający określić oferowane miejsca pracy kandydatowi.

Czy artykuł był pomocny?