Czym są profile dni wolnych?

139 views 2022-05-18 0

Profile dni wolnych zastępują funkcję wspólnego kalendarza dni wolnych i świąt dla wszystkich pracowników w organizacji.

Zakładka Dni wolne i święta nie będzie już dostępna w module Urlopy i nieobecności. Zarządzanie dniami wolnymi odbywa się teraz w zakładce Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Dni wolne i jest dostępne dla wszystkich klientów, niezależnie od wybranych w subskrypcji modułów.

Profil dni wolnych to zestaw dni wolnych i świąt, który może być przypisany do konkretnego oddziału lub pojedynczego pracownika.
Oddział lub pracownik może mieć przypisany tylko jeden profil.

Funkcja pozwala na precyzyjne zarządzanie wieloma kalendarzami jednocześnie.

Do czego służą dni wolne w profilach?
  • są automatycznie odliczane w zgłaszanym wniosku urlopowym lub inną nieobecność (nie pomniejszają przyznanej puli dni urlopowych),
  • są używane w funkcjach kalendarzy w całym systemie,
  • wykorzystują je w swoich funkcjach moduły: Urlopy i nieobecności, Ewidencja Czasu Pracy oraz Grafik Czasu.
Profil domyślny

tomHRM pozwala na stworzenie dowolnej liczby profili dni wolnych, ale w organizacji musi funkcjonować co najmniej jeden profil, który będzie określony jako domyślny. Oznaczenie profilu domyślnego widoczne jest w zakładce Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Dni wolne:

Profil domyślny można zmienić poprzez oznaczenie w ten sposób już istniejącego lub stworzenie nowego. Opcja edycji istniejących profili dostępna jest w menu trzy kropki widocznym po prawej stronie.

Usuwanie profili

Usunąć można tylko profil, który nie jest oznaczony jako domyślny i nie został przypisany do żadnego pracownika lub oddziału. Jeśli więc chcesz usunąć któryś z nich, to posłuż się edycją i zmień jego oznaczenie i/lub zastąp go innym tam gdzie był wykorzystywany.

Przeczytaj o tym jak stworzyć profile dni wolnych.

Przeczytaj o tym jak przypisać profil dni wolnych do oddziału lub pracownika.

 

Czy artykuł był pomocny?