Przełożony i podwładny

30 views 0

W tomHRM każdy pracownik może mieć wskazanego tylko jednego bezpośredniego przełożonego. Każdy przełożony może mieć natomiast wielu podwładnych oraz swojego bezpośredniego przełożonego.

Dodać lub zmienić przełożonego możemy:

  • ręcznie – w formularzu tworzenia/edycji pracownika, w sekcji Miejsce pracy znajduje się dedykowane pole:
  • zbiorczo przez import pliku CSV – przygotuj plik z danymi zgodnie z tą instrukcją i dodaj lub zaktualizuj dane w systemie.

Relacja pracownik – bezpośredni przełożony jest bardzo ważna, ponieważ ma wpływ na strukturę organizacyjną oraz jest wykorzystywana w różnych miejscach w systemie. To jakie możliwości zostaną nadane pracownikom pełniącym role przełożonego, zależy od administratorów systemu. Mogą oni edytować te ustawienia bezpośrednio w modułach lub w zakładce modułu w Ustawienia>Parametry.

Czy artykuł był pomocny?