Krok onboardingu: Strona

56 views 2021-09-07 1

W ramach ścieżki onboardingowej można ustawić typ kroku: strona.

 

Czym jest Strona i jaką rolę pełni w onboardingu

  • Strona z treścią to dowolna strona z tekstem, grafiką, osadzonymi filmami np. Youtube, załącznikami,
  • Stronę możesz przypisać do wielu kroków i wielu ścieżek onboardingowych,
  • Strony można tworzyć i zarządzać w zakładce Zarządzanie treścią > Strony,
  • Jedna i ta sama strona może być użyta w dowolnych krokach, w dowolnie wielu ścieżkach onboardingu. Pozwala to na zarządzanie jej treścią w jednym miejscu (jak wyżej) a jej zaktualizowana treść będzie dostępna we wszystkich miejscach gdzie ta strona jest przypisana,
  • Strona może być dostępna (opublikowana) dla nowego pracownika od razu lub może być ustawiona aby pokazała się w późniejszym terminie.

 

Pozostałe opcje wykorzystania Strony:

  • Tę samą stronę (która jest wykorzystana w Onboardingu) można też przypisać do Bazy wiedzy (funkcji dostępnej w module Intranet).

    Przykład: strona „Regulamin wewnętrzny firmy” lub „Polityka firmy” może być udostępniona pracownikowi do zapoznania  się w ramach onboardingu, jak również może funkcjonować na stałe jako przypisany artykuł w Bazie Wiedzy.

 

Zobacz pozostałe typy kroków

 

 

Czy artykuł był pomocny?