Uprawnienia do zarządzania limitami i wymiarami urlopów

88 views 2021-09-07 3

Dostęp do zarządzania limitami i wymiarami urlopów pracowników jest możliwy tylko i wyłącznie dla użytkowników określonych w Ustawienia > Urlopy i nieobecności > Ogólne.

Role użytkowników:

  • Osoba zarządzająca działem (jakimkolwiek),
  • Bezpośredni przełożony,
  • Wybrani pracownicy z nazwiska.

Zarządzanie urlopami w systemie HR

Limitami urlopów można zarządzać poprzez:

Czy artykuł był pomocny?