Usuwanie użytkownika/pracownika

70 views 2018-03-09 0

Gdy zostanie skasowany użytkownik (pracownik w widoku Organizacja > Pracownicy) jego wszystkie dane zostaną skasowane i nie będzie możliwe przywrócenie tych danych.

Rekomendujemy zmianę statusów użytkownika:

  • statusu aktywności (więcej o tym statusie tutaj)
  • statusu zatrudnienia
    Pozwala na zarejestrowanie informacji o zwolnieniu pracownika lub odejściu oraz dodaniu komentarza i daty.

Pozwoli to na zachowanie historii zatrudnienia pracownika.

Uzytkownicy nieaktywni, zablokowani, niezatrudnieni nie zaliczają się do rozliczenia abonamentu według puli pracowników.

 

 

Czy artykuł był pomocny?