Jak utworzyć profil dni wolnych?

87 views 2022-05-18 0

Żeby stworzyć profil dni wolnych

Krok 1

przejdź do zakładki Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Dni wolne i kliknij w przycisk Utwórz profil dni wolnych:

W nowym oknie system pozwoli na wskazanie nazwy profilu oraz ewentualne określenie go jako domyślny.
Zapisz zmiany.

 

Krok 2

Przejdź do definiowania dni wolnych:


1. Importuj dni świąteczne – w kolejnym oknie system pozwoli wybrać kraj oraz rok i pokaże odpowiedni zbiór dni świątecznych zaciągnięty z bazy Google. Przy pomocy checkboxów możesz zaznaczyć do importu wszystkie lub tylko wybrane dni:

2. Ustaw własny dzień wolny – wskaż dzień i opcjonalnie nazwę własnego dnia wolnego,
3. Ustaw soboty/niedziele jako wolne – wybierz rok i ustaw zbiorczo wszystkie soboty i niedziele jako wolne.

Po dodaniu wszystkich potrzebnych dni wolnych, w profilu pojawi się ich lista. W tym miejscu możesz nimi zarządzać poprzez kliknięcie w menu trzy kropki obok konkretnego terminu.
W liście rozwijanej pojawi się opcja Edytuj i Usuń:

Tak stworzony profil możesz w dowolnym momencie:

  • przypisać do pracownika,
  • przypisać do oddziału.

O tym jak to zrobić przeczytasz tutaj.

Pamiętaj:

  • profile dni wolnych możesz później dowolnie edytować,
  • zmieniając zbiór dni wolnych w profilu, system zaktualizuje te dane w kalendarzach wszystkich pracowników, którzy korzystają z danego profilu,
  • usunąć można tylko profil, który nie jest oznaczony jako domyślny i nie jest przypisany do żadnego oddziału lub pracownika.

 

Czy artykuł był pomocny?