Wniosek o delegacje

75 views 2021-09-07 0

Poniżej znajdziesz kilka najistotniejszych informacji o polach wniosku o delegacje:

 1. Wniosek o delegacje posiada predefiniowany zestaw pól do wypełnienia.
 2. Pole „Kwota zaliczki” – jest możliwe rozbicie zaliczki na różne kwoty/waluty i przypisanie ich do kategorii.
 3. „Kategoria zaliczki” – jest to lista słownika, którą można samodzielnie ustawić w zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Kategorie kosztów.
 4. „Środek transportu” – jest to lista słownika, którą można samodzielnie ustawić w zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Rodzaj trans.
 5. „Zastępstwo” – wybranie osoby na zastępstwo pozostaje tylko informacją, nie niesie ona żadnej zależności w działaniu systemu.
 6. Wniosek o delegacje możecie posiadać jeden z pięciu statusów:
  • Złożony – zapisany i złożony, oczekujący na akceptację (wg ścieżki akceptacji);
  • Plan – zapisany jako „Zapisz jako plan”, nie jest skierowany do akceptacji, pracownik może wrócić do jego edycji;
  • Zaakceptowany lub odrzucony – przez osoby akceptujące;
  • Do rozliczenia – wniosek zaakceptowany, oczekujący na rozliczenie przez pracownika (składającego). Czytaj więcej o rozliczeniu wniosku;
  • Rozliczony – gdy pracownik zaktualizował dane i zapisał wniosek jako „Rozliczony”.

 

Tags:

Czy artykuł był pomocny?