Dostęp do zakładki „Do akceptacji”

22 views 2020-06-26 1

Dostęp do zakładki „Do akceptacji” oraz do wpisów pracowników posiada:

  • Administrator modułu / Właściciel konta
    Rolę administratora modułu ustawia się w Ustawienia > Uprawnienia, w edycji danej grupy uprawnień do której należy użytkownik,
    jako „Prawo do zarządzania (edytowanie/usuwanie)” = „Administrator modułu”

    oraz użytkownicy posiadający jedną z następujących ról:
  • Kierownik projektu, w którym jest przypisany pracownik,
  • Przełożony pracownika,
  • Menadżer działu, do którego należy pracownik.

Konfigurowanie dostępu dla poszczególnych ról dostępne jest w Ustawienia > Parametry > Ewidencja czasu

 

Czy ten artykuł był pomocny?