Jak utworzyć ankietę

146 views 2021-10-15 1

W lewym menu nawigacyjnym wejdź do zakładki w lewym menu Ankiety i testy > Ankiety i testy.

Pod nagłówkiem Ankiety i testy znajdziesz przycisk Stwórz Ankietę. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do panelu zarządzania ankietą. Składa się on z dwóch zakładek: Ustawienia i Treść Ankiety.

Ustawienia ankiety

Tytuł ankiety – parametr obowiązkowy

Będzie on widoczny na liście ankiet w panelu zarządzania. Po tym tytułem, ankieta będzie się też wyświetlać pracownikom i respondentom. Zadbaj o to, by było wiadomo, czego dotyczy.  Jeśli ankietę będziesz powtarzać co jakiś czas (np. Badanie satysfakcji pracowników powtarzane każdego roku) warto do tytułu dodać rok lub inne oznaczenie czasu (np. Q4).

Dostępność ankiety

Ustaw od kiedy respondenci będą mogli wypełnić ankietę (parametr obowiązkowy). Nawet opublikowana ankieta, przed tym terminem nie będzie dostępna dla respondentów.

Jeśli chcesz, możesz ustawić termin ważności ankiety. Jeśli termin ankiety minie, pracownicy nie będą już widzieli jej w swoich profilach.

Wyślij zaproszenia w dniu

Jeśli chcesz, możesz wysłać zaproszenie e-mailem do wypełnienia ankiety. W tym polu ustawiasz datę wysłania zaproszenia.

Treść wiadomości możesz ustawić nieco niżej, w polu Treść powiadomienia e-mail.

Status ankiety

  • Robocza – ankieta nie opublikowana, w trakcie tworzenia.
  • Opublikowana – ankieta dostępna do wypełnienia przez respondentów.
  • Zamknięta – ankieta, która została zamknięta i nie jest dostępna. Mimo tego, że ankieta jest zamknięta, nadal masz dostęp do jej wyników. Jeśli chcesz przedłużyć termin dostępności ankiety wystarczy, że zmienisz datę dostępności w jej ustawieniach oraz zmienisz status na Opublikowana.

PAMIĘTAJ

Ankieta opublikowana po zakończeniu terminu ważności przestaje być dostępna dla respondentów ale nie zmienia statusu na Zamkniętą.

Ustawienia testu

Zaznacz to pole, jeśli chcesz stworzyć test z pytaniami zamkniętymi. Więcej – Jak stworzyć test.

Wybierz grupę odbiorców

Ta sekcja pozwala ci definiować osoby, do których będzie kierowana ankieta. Możesz udostępnić ją wszystkim pracownikom, wybranym działom, oddziałom, osobom na konkretnych stanowiskach a nawet różnicować pracowników pod względem formy zatrudnienia, daty zatrudnienia lub utworzenia konta w systemie. Ankietę możesz też wysłać do konkretnych pracowników.

Aby udostępnić ankietę na zewnątrz organizacji (np. przeprowadzić test rekrutacyjny bądź badanie Candidate Experience) musisz zaznaczyć opcję Ankieta dostępna bez konieczności logowania umieszczoną na końcu sekcji i wstawić adresy mailowe odbiorców.

PAMIĘTAJ
System nie wie, jak ma na imię lub nazwisko odbiorca maila, dlatego jeśli w wiadomości powitalnej ustawisz znaczniki personalizacyjne (np. Dzień dobry {employee-name}) to system pominie tę informację w wiadomości.

W tej sekcji możesz też ustawić opcję Ankieta anonimowa oraz Możliwość wielokrotnego wypełnienia ankiety.

Treść powiadomienia e-mail

Pozwala stworzyć i spersonalizować wiadomość kierowaną do osób, które będą wypełniać ankietę. Powiadomienia wysyłane są na dwa sposoby:

  1. Automatycznie, w ustawionym przez Ciebie dniu wysłania zaproszenia (opis wyżej)
  2. Z poziomu Ankiety i testy > Zarządzanie wejdź do rozwijanego menu interesującej Cię ankiety dostępnego pod ikoną 3 kropek i wyślij wiadomość poprzez kliknięcie w opcję Wyślij zaproszenie do wszystkich lub Wyślij zaproszenie do niewypełnionych

PAMIĘTAJ
Tworząc szablon wiadomości możesz wykorzystać znaczniki ułatwiające personalizację maila.  Więcej o znacznikach możesz dowiedzieć się w artykule dostępnym w support jak utworzyć treść powiadomienia e-mail

Poniżej treści wiadomości wstaw adres e-mail na który użytkownicy powinni kierować odpowiedzi na zaproszenie (np. jeśli będą mieć pytania do ankiety). Automatycznie system wstawia w to pole adres mailowy osoby, która tworzy ankietę.  Adres ten, można zmienić w każdym momencie.

Dostęp do wyników ankiety

Poza administratorami dostęp, do wyników ankiety może mieć również przełożony respondenta bądź wszystkie osoby z konkretnego działu.

Treść ankiety

Z prawej strony sekcji  Stwórz ankietę umieszczone są Pola formularza z różnymi typami pytań.

Aby dodać pytanie, wystarczy kliknąć na dane pole z nazwą typu pytania.

  • Każde pytanie musi zawierać treść (ilość treści i pół uzależniona jest od typu pytania).
  • W pytaniu można wstawić dodatkową treść (np. instrukcję do pytania).
  • Każde pytanie można ustawić jako obowiązkowe.
  • Pytania możesz kasować pojedynczo oraz kopiować (pojawią się wtedy jako pytanie o kolejnym numerze).
  • Pytania są kolejno numerowane. Możesz zmienić kolejność pytań klikając na krzyżyk w prawym górnym rogu pola pytania i przeciągając je niżej lub wyżej (drag&drop).

PAMIĘTAJ

Nagłówek widoczny podczas tworzenia ankiety, określający typ pytania (np. zamknięte, jednokrotnego wyboru) jest podpowiedzią i nie będzie widoczny dla respondenta.

Artykuł opisujący techniczne aspekty typów pytań.

Czy artykuł był pomocny?