Kopiowanie badania

33 views 2021-09-08 1

Aby skopiować badanie:

  1. W lewym menu rozwiń zakładkę Oceny 360>Badania,
  2. W wierszu danego badania kliknij w ikonkę 3 kropek i rozwiń menu a następnie wybierz Kopiuj,
  3. Badanie zostanie skopiowane i utworzone. Zostaniesz przekierowany do formularza edycji tego badania.

 

Badanie skopiowane:

  • ustawi się ze statusem „robocze”,
  • zostaną skopiowani pracownicy którzy są aktualnie zatrudnieni i nie są skasowani,
  • zostaną skopiowane tylko te kompetencje i zachowania, które aktualnie są dostępne.

Czy artykuł był pomocny?