Tworzenie badania

173 views 2022-04-21 1

Moduł Oceny 360 pozwala na uruchamianie badań typu 180, 270 lub 360 w zakresie kompetencji i zachowań pracowników. Staramy się aby proces tworzenia badania był prosty i przejrzysty.

Tworzenie badania składa się z kilku prostych kroków.

Aby przejść do tworzenia badanie kliknij w przycisk Stwórz badanie, w zakładce Oceny 360 > Badania.

Start

Wpisz tytuł badania, np. „Ocena roczna 2022” oraz wybierz typ badania.

Krok 1 – dodaj opis

Możesz dodać opis badania, wybrać opiekuna badania, rok i okres.
Projekt możesz wykorzystać do dowolnego grupowania badań np. badania roczne, półroczne lub też podział na działy.

Status badania (robocze, uruchomione) będziesz mógł ustawić na samym końcu.

Krok 2 – wybierz pracowników do oceny

W tym kroku możesz wybrać ocenianych pracowników z bazy pracowników. Jeśli chcesz wybrać pracowników z konkretnego działu, to możesz wpisać w drugim polu nazwę działu a tomHRM doda wszystkich pracowników aktualnie znajdujących się w tym dziale.

Możesz również usunąć pracownika z listy ocenianych klikając w ikonkę minusa w ramce pracownika.

PAMIĘTAJ:

Krok 3 – wybierz pracowników oceniających

System bazując na strukturze organizacyjnej automatycznie wskaże w badaniu odpowiednie osoby oceniające, zgodnie z wybranym typem badania.

W przypadku badania 360 możesz też ręcznie dodać oceniających współpracowników z rozwijanej listy lub usunąć ich, korzystając z ikony minusa.

Krok 4 – wybierz kompetencje i zachowania do oceny

PAMIĘTAJ:

 • Ocenie podlega zachowanie, zatem możesz wybrać konkretne zachowania do oceny.
 • Z listy rozwijanej możesz też wybrać cały profil kompetencyjny lub kompetencje i dodać wszystkie uwzględnione w nich zachowania przyciskiem Dodaj wszystkie zachowania.
 • Możesz usuwać poszczególne zachowania korzystając z ikony minusa.
 • Na liście modeli kompetencyjnych pojawiają się tylko te modele, które mają przypisane jakiekolwiek kompetencje.
 • Na liście kompetencji pojawia się tylko te kompetencje, które mają przypisane jakiekolwiek zachowania.
 • Wszystkie wybrane w badaniu zachowania będą dostępne do oceny w arkuszu każdej ocenianej osoby.

Krok 4 – ustaw dostęp i publikację wyników 

Możesz ustawić kto będzie miał dostęp do wyników i komentarzy w badaniu oraz kiedy wyniki mają być publikowane. Zakończenie badania określane jest datą zakończenia, którą ustawisz w kroku Harmonogram.

Krok 5 – ustaw harmonogram badania

Aby móc później uruchomić badanie musisz określić przynajmniej datę rozpoczęcia. Data zakończenia badania nie jest konieczna.

Ustawienie daty zakończenia badania spowoduje, że oceniający nie będzie miał dostępu do swojego formularza badania po tym terminie. Oczywiście w każdym momencie trwania badania będziesz mógł zmienić datę zakończenia.

Finał

Po zapisaniu badania otrzymasz ekran z informacją co dalej będziesz mógł zrobić z badaniem. Możesz:

 • Uruchomić badanie (zmieni status na „uruchomione” i będzie dostępne dla ocenianych i oceniających),
 • Uruchomić badanie i od razu wysłać zaproszenia e-mail do wszystkich oceniających,
 • Przejść do szczegółów badania (pozostawiając status „robocze”).

Status „roboczy” badania oznacza, że:

 • nie jest dostępne/widoczne dla oceniających i ocenianych,
 • nie możesz wysłać powiadomień e-mail.

Status „uruchomione” badania oznacza, że:

 • jest dostępne/widoczne dla oceniających i ocenianych,
 • można wysyłać powiadomienia e-mail.

Status „wstrzymane” badania oznacza, że:

 • jest widoczne dla oceniających i ocenianych,
 • nie jest dostępny formularz badania.
 • można wysyłać powiadomienia e-mail.

Czy artykuł był pomocny?