Jak zaprojektować ścieżkę akceptacji wniosku o urlop lub nieobecność

419 views 2021-10-28 2

Ścieżka akceptacji wniosku urlopowego lub wniosku o nieobecność określa drogę, jaką musi przebyć wniosek od jego złożenia do rozpatrzenia.

W systemie tomHRM możesz:

  • stworzyć dowolną liczbę ścieżek, z dowolną liczbą kroków,
  • wykorzystać jedną ścieżkę akceptacji przy wielu typach urlopów bądź nieobecności.

Aby stworzyć lub edytować ścieżkę akceptacji wejdź w zakładkę Ścieżki Akceptacji (Lewe menu > Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ścieżki akceptacji).


Projektowanie ścieżki akceptacji wniosków

Wnioski mogą być kierowane do:

  • Bezpośredniego przełożonego pracownika,
  • Wszystkich przełożonych (bezpośredni przełożony + przełożony przełożonego + zarządzający działem),
  • Osoby zarządzającej działem,
  • Wybranych pracowników (dowolna ilość konkretnych osób).

Aby dodać więcej niż jeden krok kliknij przycisk „+” umieszczony po prawej stronie kroku. Analogicznie, jeśli chcesz usunąć krok, kliknij przycisk „-”. W przypadku kierowania wniosku do kilku osób (Wszyscy przełożeni lub Wybrani pracownicy), należy dodatkowo ustawić parametr:

  • Jeden z wielu musi zaakceptować (wniosek widoczny będzie w panelu Urlopy i nieobecności > Do akceptacji u wszystkich wskazanych w ścieżce osób, ale wystarczy, że tylko jedna z nich zaakceptuje wniosek, by przesunął się on do następnego kroku. Taki wniosek, po akceptacji przez jedną osobę nie będzie już widoczny jako zadanie do realizacji w panelach pozostałych osób).
  • Wszyscy muszą zaakceptować (wniosek widoczny będzie w panelu Urlopy i nieobecności > Do akceptacji u wszystkich wskazanych w ścieżce osób i dopiero po jego akceptacji przez wszystkie osoby, przesunie się do następnego kroku).

Po ustawieniu wszystkich kroków, kliknij przycisk Dodaj.

Aby ustawić wybraną ścieżkę akceptacji dla konkretnego typu wniosku, wejdź w ustawienia danego wniosku (Ustawienia> Parametry > Typy urlopów lub Typy nieobecności > menu trzy kropki >Edycja) parametr Ścieżka akceptacji i wybierz z listy właściwą ścieżkę.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edycji własnych typów urlopów i nieobecności.

UWAGA! Pracownik w zakładce Moje nieobecności ma podgląd na jakim etapie akceptacji znajduje się jego wniosek.

Czy artykuł był pomocny?