Jak zaprojektować ścieżkę akceptacji wniosku o urlop lub nieobecność

102 views 2021-06-04 1

Obieg wniosku urlopowego lub wniosku o nieobecność określa drogę, jaką musi przebyć wniosek od jego złożenia do  rozpatrzenia.

W systemie tomHRM, w module Urlopy i Nieobecności, masz możliwość zaprojektowania różnych ścieżek akceptacji w zależności od typu wniosku urlopowego bądź wniosku o nieobecność.

  • Możesz stworzyć dowolną ilość ścieżek, z dowolną ilością kroków.
  • Jedna ścieżka akceptacji może być wykorzystywana przy wielu typach urlopów bądź nieobecności.

Aby stworzyć lub edytować ścieżkę akceptacji wejdź w zakładkę Ścieżki Akceptacji (Lewe menu > Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ścieżki akceptacji).

  • Jeśli chcesz dodać nową ścieżkę akceptacji, kliknij przycisk Dodaj nową ścieżkę akceptacji.
  • Jeśli chcesz wyedytować istniejącą ścieżkę akceptacji kliknij menu trzy kropki z prawej strony typu nieobecności oraz wybierz opcję Edytuj.
Projektowanie ścieżki akceptacji wniosków

Wnioski mogą być kierowane do:

  • Bezpośredniego przełożonego pracownika
  • Wszystkich przełożonych (bezpośredni przełożony + przełożony przełożonego + zarządzający działem)
  • Osoby zarządzającej działem
  • Wybranych pracowników (dowolna ilość konkretnych osób)

W przypadku kierowania wniosku do kilku osób (Wszyscy przełożeni lub Wybrani pracownicy), należy dodatkowo ustawić parametr:

  • Jeden z wielu musi zaakceptować (w tym przypadku wniosek widoczny będzie w panelu Urlopy i nieobecności > Do akceptacji u wszystkich wskazanych w ścieżce osób, ale wystarczy, że tylko jedna z nich zaakceptuje wniosek, by przesunął się on do następnego kroku. Taki wniosek, po akceptacji przez jedną osobę nie będzie już widoczny jako zadanie do realizacji w panelach pozostałych osób.
  • Wszyscy muszą zaakceptować (w tym przypadku wniosek widoczny będzie w panelu Urlopy i nieobecności > Do akceptacji u wszystkich wskazanych w ścieżce osób i dopiero po jego akceptacji przez wszystkie osoby, przesunie się do następnego kroku.

Aby ustawić kolejny krok kliknij przycisk „+” umieszczony po prawej stronie kroku. Analogicznie, jeśli chcesz usunąć krok, kliknij przycisk „-”.

Po ustawieniu wszystkich kroków, kliknij przycisk Dodaj.

Aby ustawić wybraną ścieżkę akceptacji dla konkretnego typu wniosku, wejdź w ustawienia danego wniosku (Ustawienia> Parametry > Typy urlopów lub Typy nieobecności > menu trzy kropki >Edycja) parametr Ścieżka akceptacji i wybierz z listy właściwą ścieżkę.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edycji własnych typów urlopów i nieobecności.

UWAGA! Pracownik w zakładce Moje nieobecności ma podgląd na jakim etapie akceptacji znajduje się jego wniosek.

Czy artykuł był pomocny?