Rola przełożony, podwładny i współpracownik

59 views 2017-12-24 1

W badaniu pracownik może mieć następujące role:

Przełożony – pracownik przypisany w profilu innego pracownika, w polu „Przełożony”.

Podwładny – to pracownik u którego inny pracownik jest wpisany w polu „Przełożony”

Współpracownik – każdy pracownik należący do tego samego działu.

Czy ten artykuł był pomocny?