Role uczestników badania

72 views 2022-04-14 0

W badaniach prowadzonych w module Oceny 360 biorą udział pracownicy pełniący następujące role:

Przełożony – pracownik przypisany w profilu innego pracownika, w polu „Przełożony”.

Podwładny – to pracownik u którego inny pracownik jest wpisany w polu „Przełożony”.

Współpracownik – każdy pracownik należący do tego samego działu.

 

Uczestnicy są określani na podstawie typu badania. Więcej informacji o tym jak dobierani są uczestnicy możesz znaleźć tutaj.

Czy artykuł był pomocny?