Jak rozpocząć pracę z modułem Rekrutacje ATS

68 views 2020-05-17 0

Aby rozpocząć pracę z modułem Rekrutacje ATS należy w zakładce
Ustawienia > Parametry > Rekrutacje skonfigurować kilka najważniejszych parametrów, które pozwolą efektywnie prowadzić projekty rekrutacyjne.

Etapy rekrutacji

  • Umowny podział na poszczególne etapy rekrutacji, z których korzysta się przy procesach rekrutacyjnych w firmie.
  • W Ustawieniach wprowadza się nazwy wszystkich etapów stosowanych w ramach wszystkich projektów rekrutacyjnych.
  • Poszczególne etapy wykorzystywane w pojedynczym projekcie rekrutacyjnym wybiera się w konkretnym projekcie rekrutacyjnym

Przeczytaj jak zaprojektować etapy rekrutacji

Źródła pozyskiwania kandydatów

  • Miejsca pozyskania aplikacji kandydatów.
  • W Ustawieniach wprowadza się nazwy wszystkich źródeł pozyskiwania kandydatów w ramach wszystkich projektów rekrutacyjnych.
  • Poszczególne źródła wykorzystywane w danym projekcie rekrutacyjnym konfiguruje się w edycji pojedynczego projektu rekrutacyjnego.

Przeczytaj jak zaprojektować źródła pozyskiwania kandydatów.

Odczytywanie CV

  • Pozwala na ustawienie parametrów po których system OCR będzie rozpoznawał poszczególne pola przy parsowaniu CV. W poszczególnych polach należy wpisać wszystkie możliwe kombinacje słów używanych przez kandydatów do oznaczania określonych danych w CV.
  • Indywidualna konfiguracja parametrów odczytywania danych z CV pozwala dopasować parametry do wykorzystywanych w procesie rekrutacji języków (np. jeśli rekrutujemy osoby portugalskiego pochodzenia, w polu Numer telefonu ustawiamy również nazwę Telefone celular: w polu Miejscowość, Cidade: a w polu Adres: Endereço:)

Przeczytaj więcej o parsowaniu CV

Szablony e-mail

W systemie tomHRM można stworzyć szablony e-mail, które pozwalają na wysyłanie automatycznej wiadomości do kandydatów.

Szablony e-mail mogą być tworzone na dwa sposoby:

Szablony globalne

W zakładce Ustawienia > Parametry > Rekrutacja > Szablony e-mail wprowadza się szablony powiadomień email które będą wykorzystywane w każdej rekrutacji. Można stworzyć dowolną ilość szablonów.

Szablony per projekt rekrutacyjny

  • Konfigurowane w edycji danego Projektu Rekrutacyjnego w zakładce
  • Tworzone na potrzeby konkretnego Projektu Rekrutacyjnego i wykorzystywane tylko w tym konkretnym projekcie.

szablony_email_powiadomien_rekrutacja

 

API

Za pomocą API tomHRM można zintegrować się z własną firmową stroną kariera, wyświetlić listę ofert pracy oraz zbudować formularz aplikacyjny.
Dokumentacja API tomHRM dostępna w wersji angielskiej, pod adresem:
https://tomhrm.gitbook.io/api-tomhrm/

Czy ten artykuł był pomocny?