Jak rozpocząć pracę z modułem Rekrutacje ATS

303 views 2022-09-12 2

Aby rozpocząć pracę z modułem Rekrutacje ATS należy w zakładce
Ustawienia > Parametry > Rekrutacje skonfigurować kilka najważniejszych parametrów, które pozwolą efektywnie prowadzić projekty rekrutacyjne.

Etapy rekrutacji

  • To umowny podział na poszczególne etapy rekrutacji, z których korzysta się przy procesach rekrutacyjnych w firmie.
  • W Ustawieniach wprowadza się nazwy wszystkich etapów stosowanych w ramach wszystkich projektów rekrutacyjnych.
  • Poszczególne etapy wykorzystywane w pojedynczej rekrutacji wybiera się w formularzu dodawania rekrutacji.

Przeczytaj jak zaprojektować etapy rekrutacji

Źródła pozyskiwania kandydatów

  • Miejsca pozyskania aplikacji kandydatów.
  • W Ustawieniach wprowadza się nazwy wszystkich źródeł pozyskiwania kandydatów w ramach wszystkich projektów rekrutacyjnych.
  • Poszczególne źródła wykorzystywane w danym projekcie rekrutacyjnym konfiguruje się w edycji pojedynczego projektu rekrutacyjnego.
  • Źródło pozyskania będziesz mógł dodać również w trakcie pobierania linków referencyjnych. Nie musisz teraz uzupełniać tej listy.

Przeczytaj jak zaprojektować źródła pozyskiwania kandydatów.

Szablony e-mail

W tomHRM można utworzyć szablony e-mail, które pozwalają na wysyłanie wiadomości (automatycznych lub manualnie) do kandydatów.
Szablony e-mail mogą być tworzone jako:

Szablony globalne

W zakładce Ustawienia > Parametry > Rekrutacja > Szablony e-mail wprowadza się szablony powiadomień email które będą wykorzystywane w każdej rekrutacji. Można stworzyć dowolną ilość szablonów.

Szablony per projekt rekrutacyjny

  • Konfigurowane w edycji danego Projektu Rekrutacyjnego w zakładce
  • Tworzone na potrzeby konkretnego Projektu Rekrutacyjnego i wykorzystywane tylko w tym konkretnym projekcie.

szablony_email_powiadomien_rekrutacja

 

API

Za pomocą API tomHRM można zintegrować się z własną firmową stroną kariera, wyświetlić listę ofert pracy oraz zbudować formularz aplikacyjny.
Dokumentacja API tomHRM dostępna w wersji angielskiej, pod adresem:
https://tomhrm.gitbook.io/api-tomhrm/

Import danych

Import danych kandydatów oraz projektów rekrutacyjnych do tomHRM z innego systemu wykonujemy dla naszych klientów bezpłatnie. Jeśli chcesz wprowadzić dane w ten sposób, skontaktuj się z nami przy pomocy tego formularza.

Czy artykuł był pomocny?