Urlopy godzinowe

187 views 2021-09-07 4

Urlopy w wymiarze godzinowym konfiguruje się podobnie jak urlopy w rozliczeniu dni.

Aby zdefiniować typ urlopu do rozliczenia godzinowego należy:

Krok 1

Przejdź do Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów.
W dodawaniu typu urlopu wybierz w „Jednostka urlopów” pozycję „Godziny”
(opcja „Min. okres nieobecności w ciągu dnia” ustawi się automatycznie na pozycję „Godzina”).


Krok 2

Zapisz nowy typ urlopu.

Krok 3

Dodaj wymiar godzinowy dla pracowników. Można to zrobić ręcznie dla każdego pracownika odrębnie lub masowo, za pomocą importu limitów urlopowych (przeczytaj jak to zrobić).

 

UWAGA

  • Nie można zmienić jednostki urlopu w już istniejącym typie urlopu.
    Przeczytaj tutaj jak zmienić pracownikom istniejący limit urlopu rozliczany per dzień na rozliczenie godzinowe.
  • Nie jest obsługiwany w tym samym typie urlopu jednostki godzinowej i dni.
  • Wniosku urlopowego godzinowego nie można złożyć na więcej niż 1 dzień. Urlop godzinowy można pobrać tylko na dany dzień.

 

Czy artykuł był pomocny?