Jak ustawić lub zaktualizować limity dni urlopowych

545 views 2021-10-15 5

Limit dni urlopowych dla pracownika można ustawić lub zaktualizować:

  1. Ręcznie u pojedynczego pracownika
  2. Masowo za pomocą importu danych z pliku
    Zalecane przy rozpoczynaniu pracy z systemem, dodawaniu nowych pracowników.
    Przeczytaj jak zaimportować limit urlopów.

 

Kto może zarządzać pulą urlopów?

Pulą dni urlopowych może zarządzać użytkownik, który posiada rolę lub jest wpisany na listę uprawniającą do zarządzania tymi danymi.
W zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ogólne sprawdź, czy należysz do osób, które mogą zarządzać pulą dni urlopowych.

W tym wyjątkowym przypadku, nie wystarczy być Administratorem modułu Urlopy lub Pracownicy.

 

Zarządzanie pulą dni urlopowych dla pojedynczego pracownika

Jeśli masz uprawnienia do zarządzania pulą dni urlopowych danego pracownika, wejdź do edycji profilu pracownika, którego limit chcesz ustawić:

Opcja 1
Lewe menu zakładka Pracownicy > wybrany pracownik > menu trzy kropki > Limity urlopów w menu rozwijanym.


Opcja 2
W lewym menu klikamy w zakładkę Pracownicy > Profil pracownika > Zakładka Urlopy a następnie przycisk Ustaw limity urlopów.

Edycja limitu dni urlopowych

Możesz modyfikować:
– Zakres ważności urlopu (daty od kiedy i do kiedy obowiązuje dany limit),
– Liczbę dni urlopowych jakie przysługują pracownikowi.

UWAGA! Jeśli na karcie Edycja limitu dni urlopowych nie znajdujesz typu urlopu, jaki chcesz ustawić, oznacza to, że pracownikowi nie przydzielono urlopu tego typu lub nie masz zdefiniowanego takiego typu:

  • Jeśli masz uprawnienia administratora modułu Urlopy i Delegacje możesz zarządzać typami urlopów i ich dostępnością dla poszczególnych pracowników w zakładce
    Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów,
  • Jeśli nie masz uprawnień, a potrzebujesz ustawić nowy typ urlopu dla pracownika, zgłoś się do właściciela konta.

 

Czy artykuł był pomocny?