Jak ustawić limity dni urlopowych

63 views 2020-06-12 4

Limit dni urlopów dla pracownika można ustawić:

 • Ręcznie per pracownik
  dla każdego pracownika z osobna, zalecane przy zatrudnianiu nowej osoby, zmianach wprowadzanych przez przełożonego),
 • Masowo za pomocą importu danych z pliku
  Zalecane przy rozpoczynaniu pracy z systemem, dodawaniu nowych pracowników.
  Dowiedz się więcej, jak zaimportować limit urlopów.

Kto może zarządzać pulą urlopów?

W zależności od tego jak skonfigurowany jest dostęp do tej funkcji, pulą dni urlopowych może zarządzać:

 • Osoba zarządzająca działem (dotyczy pracowników danego działu),
 • Bezpośredni przełożony,
 • Inni pracownicy (można wskazać dowolną ilość osób. Te osoby mogą zarządzać pulą dni urlopowych wszystkich pracowników).

W zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ogólne sprawdź, czy należysz do osób, które mogą zarządzać pulą dni urlopowych.

 

Zarządzanie pulą dni urlopowych dla pojedynczego pracownika

Jeśli masz uprawnienia do zarządzania pulą dni urlopowych danego pracownika, wejdź do edycji profilu pracownika, którego limit chcesz ustawić:

Opcja 1
Lewe menu zakładka Pracownicy > wybrany pracownik > menu trzy kropki > Limity urlopów w menu rozwijanym.


Opcja 2
lewe menu zakładka Pracownicy > profil pracownika > zakładka Urlopy > przycisk Ustaw limity urlopów na dole strony. 

Edycja limitu dni urlopowych

Możesz modyfikować:
– Zakres ważności urlopu (daty od kiedy i do kiedy obowiązuje dany limit)
– Liczbę dni urlopowych jakie przysługują pracownikowi.


UWAGA! Jeśli na karcie Edycja limitu dni urlopowych nie znajdujesz typu urlopu, jaki chcesz ustawić, oznacza to, że pracownikowi nie przydzielono urlopu tego typu lub nie masz zdefiniowanego takiego typu:

 • Jeśli masz uprawnienia administratora modułu Urlopy możesz zarządzać typami urlopów i ich dostępnością dla poszczególnych pracowników w zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów
 • Jeśli nie masz uprawnień, a potrzebujesz ustawić nowy typ urlopu dla pracownika, zgłoś się do administratora systemu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?