Jak dodać działy, stanowiska i oddziały / struktura firmy

143 views 2020-06-12 6

Aby rozpocząć pracę z systemem należy stworzyć Strukturę Organizacyjną firmy do której będą przypisani pracownicy. Odpowiada za to zakładka Organizacja.

Dodawanie oddziałów 

Pierwszym krokiem jest ustawienie pierwszego Oddziału. Należy go dodać, nawet jeśli firma posiada jedynie jeden oddział.
Proponujemy wpisać: Centrala / Siedziba główna. 

Możesz utworzyć tak dużo Oddziałów, jak potrzebujesz.

Dodawanie Działów 

Drugim krokiem budowania struktury jest dodanie działów, jakie istnieją w firmie. Zakładka Organizacja > Działy > button Dodaj dział.

Każdy dział może zostać opisany przez następujące parametry:

 • Nazwa działu (parametr konieczny)
 • Dział nadrzędny (musi już istnieć, by mógł zostać wybrany z listy, dlatego zacznij tworzyć działy od działu najwyższego poziomu – np. Zarząd).
 • Osoba zarządzająca (ta informacja jest istotna dla wielu modułów – np. Wnioski urlopowe, Szkolenia, pamiętaj, by uzupełnić te informacje, kiedy już dodasz pracowników)
 • Opis działu
 • Centrum kosztów  (muszą istnieć, by mogły być wybrane z listy)
 • Obszary

Dodawanie Stanowisk

Trzeci krok budowania struktury firmy to dodawanie stanowisk.

Przejdź do zakładci Organizacja > Stanowisko > Dodaj stanowisko

Stanowisko może zostać opisane przez następujące parametry, mające funkcje informacyjne:

 • Nazwa (parametr obowiązkowy)
 • Opis
 • Podstawowe obowiązki
 • Zakres uprawnień
 • Wymagania
 • Obszar (np. IT, HR)
 • Typ stanowiska (np. pracownik umysłowy)

Do stanowiska może zostać przypisany profil kompetencyjny (jeśli został uprzednio stworzony. O tym, jak budować profile kompetencyjne możesz przeczytać tutaj)

UWAGA!

W tomHRM możesz masowo dodać listę działów i stanowisk. Jak to zrobić? Przeczytaj tutaj

Dodawanie spółek 

Jeśli firma składa się z kilku spółek, w tomHRM można wprowadzić informację o spółkach, a następnie przypisać do nich pracowników.

Spółki możesz dodać w zakładce Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Spółki

Dodawanie pracowników

Ostatnim krokiem budowania struktury jest dodawanie pracowników. Możesz to zrobić masowo bądź ręcznie.

Więcej o tym jak dodać pracownika przeczytasz tutaj.

O tym, jak masowo zaimportować pracowników przeczytaj tutaj

Czy ten artykuł był pomocny?