Jak dodać działy, stanowiska i oddziały / struktura firmy

600 views 2022-02-04 6

Aby rozpocząć pracę z systemem należy stworzyć Strukturę Organizacyjną firmy do której będą przypisani pracownicy. Odpowiada za to zakładka Organizacja.
Jeśli pracownicy korzystają z systemu zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej lub publikujesz oferty pracy w różnych językach, to pamiętaj o uzupełnianiu tłumaczeń opisów i nazw jednostek struktury organizacyjnej. System będzie czerpał z utworzonych w ten sposób słowników pojęć i dostosowywał wersję językową treści do preferencji użytkownika.

Dodawanie oddziałów 

Pierwszym krokiem jest ustawienie pierwszego Oddziału. Należy go dodać, nawet jeśli firma posiada jedynie jeden oddział.
Proponujemy wpisać: Centrala / Siedziba główna. 

Możesz utworzyć tak dużo Oddziałów, jak potrzebujesz.

Dodawanie Działów 

Drugim krokiem budowania struktury jest dodanie działów, jakie istnieją w firmie. Zakładka Organizacja > Działy > button Dodaj dział.

Każdy dział może zostać opisany przez następujące parametry:

 • Nazwa działu (parametr konieczny),
 • Dział nadrzędny (musi już istnieć, by mógł zostać wybrany z listy, dlatego zacznij tworzyć działy od działu najwyższego poziomu – np. Zarząd),
 • Osoba zarządzająca (ta informacja jest istotna dla wielu modułów – np. Wnioski urlopowe, Szkolenia, pamiętaj, by uzupełnić te informacje, kiedy już dodasz pracowników),
 • Opis działu,
 • Centrum kosztów  (muszą istnieć, by mogły być wybrane z listy),
 • Obszary.

Dodawanie Stanowisk

Trzeci krok budowania struktury firmy to dodawanie stanowisk.

Przejdź do zakładki Organizacja > Stanowisko > Dodaj stanowisko

Stanowisko może zostać opisane przez następujące parametry, mające funkcje informacyjne:

 • Nazwa (parametr obowiązkowy),
 • Opis,
 • Podstawowe obowiązki,
 • Zakres uprawnień,
 • Wymagania,
 • Obszar (np. IT, HR),
 • Typ stanowiska (np. pracownik umysłowy).

Do stanowiska może zostać przypisany profil kompetencyjny (jeśli został uprzednio stworzony. O tym, jak budować profile kompetencyjne możesz przeczytać tutaj)

UWAGA!

W tomHRM możesz masowo dodać listę działów i stanowisk. Jak to zrobić? Przeczytaj tutaj

Dodawanie spółek 

Jeśli firma składa się z kilku spółek, w tomHRM można wprowadzić informację o spółkach, a następnie przypisać do nich pracowników.

Spółki możesz dodać w zakładce Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Spółki

Dodawanie pracowników

Ostatnim krokiem budowania struktury jest dodawanie pracowników. Możesz to zrobić masowo bądź ręcznie.

Więcej o tym jak dodać pracownika przeczytasz tutaj.

O tym, jak masowo zaimportować pracowników przeczytaj tutaj

Czy artykuł był pomocny?