Jak wprowadzić urlop podrzędny / nadrzędny

17 views 2020-02-14 1

Urlop podrzędny to funkcjonalność w Module Urlopy i Nieobecności, która pozwala wprowadzić zależności między urlopami w zakresie ich dostępności dla pracownika. Pula urlopu podrzędnego wlicza się do puli urlopu nadrzędnego. Innymi słowy mówiąc, urlop podrzędny jest podzbiorem urlopu nadrzędnego.

W ramach polskiego prawa pracy, przykładem takiego rozwiązania jest Urlop na żądanie + Urlop wypoczynkowy. Urlop na żądanie jest urlopem podrzędnym względem Urlopu wypoczynkowego.

Jak działa urlop podrzędny:
  • Pula dni urlopowych urlopu podrzędnego (np. urlop podrzędny) sumuje się z pulą dni urlopowych urlopu nadrzędnego (np. urlop wypoczynkowy),
  • Jeśli pracownik nie posiada wystarczającej ilości dni w puli urlopu nadrzędnego (urlop wypoczynkowy), system pobierze te dni z puli urlopu podrzędnego (urlop na żądanie), pomijając warunki dodatkowe tego urlopu (np. maksymalną ilość dni w jednym wniosku).
Jak ustawić w systemie tomHRM urlop podrzędny i nadrzędny? 3 kroki
  1. Ustaw typ urlopu, który będzie urlopem podrzędnym.
  2. Ustaw typu urlopu, który będzie urlopem nadrzędnym.
  3. Ustaw limity obu urlopów dla pracowników.

Krok 1 Urlop podrzędny ustawiany jest tak samo jak każdy inny typu urlopu. Dowiedz się jak ustawić typ urlopu.

Krok 2 Urlop nadrzędny również ustawiany jest tak samo jak każdy inny typu urlopu, ale podczas jego edycji w polu „nadrzędny wobec” należy wskazać typu urlopu, w stosunku do którego, ustawiany urlop jest urlopem nadrzędnym.

Uwaga! Jeśli w czasie wprowadzania typów urlopów najpierw wprowadzony został urlop, który ma pełnić funkcje nadrzędną, a dopiero później wprowadzono typ urlopu, który ma być urlopem podrzędnym, należy zmodyfikować zmodyfikować ustawienia urlopu nadrzędnego.

Jeśli chcesz wyedytować istniejący urlop (np. zmienić jego status na nadrzędny) kliknij menu trzy kropki z prawej strony typu urlopu oraz wybierz opcję Edytuj.

Krok 3 Limity urlopów w przypadku urlopów nadrzędnych i podrzędnych muszą uwzględniać zależności między urlopami.

Pula urlopu nadrzędnego, z jakiej będzie korzystał pracownik przez system jest rozumiana jako suma dni urlopu podrzędnego + urlopu nadrzędnego z wyłączeniem urlopu podrzędnego.

Na przykład, jeśli pracownik ma dostępnych 26 dni urlopu wypoczynkowego, z czego 4 dni mogą zostać wykorzystane jako urlop na żądanie, to limity dni dla pracownika należy ustawić:

  • Urlop na żądanie – 4 dni,
  • Urlop wypoczynkowy – 22 dni (26 wszystkich dostępnych dni – 4 dni urlopu na żądanie).

Przy składaniu wniosku o urlop, pracownik będzie widział ile urlopu łącznie mu przysługuje w rozbiciu na urlop podrzędny i cały

Dowiedz się więcej, jak ustawiać limity urlopów dla pracowników.

 

Czy ten artykuł był pomocny?