Jak wprowadzić urlop podrzędny / nadrzędny

36 views 2022-06-23 0

W tomHRM istnieją dwie metody rozliczania dodatkowych dni – własny podtyp i podrzędny typ urlopu. O tym czym różnią się dostępne metody możesz przeczytać tutaj.

Urlop podrzędny to funkcja w Module Urlopy i nieobecności, która pozwala wprowadzić zależności między urlopami w zakresie ich dostępności dla pracownika.

Pula urlopu podrzędnego wlicza się do puli urlopu nadrzędnego. Innymi słowy mówiąc, urlop podrzędny jest podzbiorem urlopu nadrzędnego.

Jak działa urlop podrzędny
  • Pula dni urlopowych urlopu podrzędnego (np. urlop podrzędny) sumuje się z pulą dni urlopowych urlopu nadrzędnego (np. urlop wypoczynkowy),
  • Jeśli pracownik nie posiada wystarczającej ilości dni w puli urlopu nadrzędnego (urlop wypoczynkowy), system pobierze te dni z puli urlopu podrzędnego (urlop na żądanie), pomijając warunki dodatkowe tego urlopu (np. maksymalną ilość dni w jednym wniosku).
Jak ustawić urlop podrzędny i nadrzędny
Krok 1

Przejdź do Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów i wybierz spośród istniejących lub stwórz nowy typ urlopu, który będzie urlopem podrzędnym, np. urlop na żądanie.

Urlop podrzędny ustawiany jest tak samo jak każdy inny typu urlopu. Dowiedz się jak ustawić typ urlopu.

Krok 2

Wybierz lub stwórz typ urlopu, który będzie urlopem nadrzędnym, np. urlop wypoczynkowy.

Urlop nadrzędny również ustawiany jest tak samo jak każdy inny typu urlopu, ale podczas jego edycji w polu „Typ urlopu jest nadrzędny wobec” należy wskazać wcześniej przygotowany podrzędny typ urlopu.

Uwaga! Jeśli odwróciłaś/-łeś kolejność kroków i najpierw wprowadziłaś/-łeś typ nadrzędny, a potem podrzędny, to po prostu wróć do edycji nadrzędnego i uzupełnij ustawienia z sekcji Sposób rozliczania dodatkowych dni.

Krok 3

Limity urlopów w przypadku urlopów nadrzędnych i podrzędnych muszą uwzględniać zależności między urlopami.

Pula urlopu nadrzędnego, z jakiej będzie korzystał pracownik przez system jest rozumiana jako suma dni urlopu podrzędnego + urlopu nadrzędnego z wyłączeniem urlopu podrzędnego.

Na przykład
Jeśli pracownik ma dostępnych 26 dni urlopu wypoczynkowego, z czego 4 dni mogą zostać wykorzystane jako urlop na żądanie, to limity dni dla pracownika należy ustawić:

  • Urlop na żądanie – 4 dni,
  • Urlop wypoczynkowy – 22 dni (26 wszystkich dostępnych dni – 4 dni urlopu na żądanie).

Przy składaniu wniosku o urlop, pracownik będzie widział ile urlopu łącznie mu przysługuje w rozbiciu na urlop podrzędny i cały.

 

 

Dowiedz się więcej, jak ustawiać limity urlopów dla pracowników.

 

Czy artykuł był pomocny?