Jak wprowadzić urlop podrzędny / nadrzędny

124 views 2021-09-07 2

Urlop podrzędny to funkcja w Module Urlopy i nieobecności, która pozwala wprowadzić zależności między urlopami w zakresie ich dostępności dla pracownika.

Pula urlopu podrzędnego wlicza się do puli urlopu nadrzędnego. Innymi słowy mówiąc, urlop podrzędny jest podzbiorem urlopu nadrzędnego.

W ramach polskiego prawa pracy, przykładem takiego rozwiązania jest Urlop na żądanie + Urlop wypoczynkowy.
Urlop na żądanie jest urlopem podrzędnym względem Urlopu wypoczynkowego.

Jak działa urlop podrzędny:
  • Pula dni urlopowych urlopu podrzędnego (np. urlop podrzędny) sumuje się z pulą dni urlopowych urlopu nadrzędnego (np. urlop wypoczynkowy),
  • Jeśli pracownik nie posiada wystarczającej ilości dni w puli urlopu nadrzędnego (urlop wypoczynkowy), system pobierze te dni z puli urlopu podrzędnego (urlop na żądanie), pomijając warunki dodatkowe tego urlopu (np. maksymalną ilość dni w jednym wniosku).
Jak ustawić urlop podrzędny i nadrzędny
Krok 1

Ustaw typ urlopu, który będzie urlopem podrzędnym, np. urlop na żądanie.

Urlop podrzędny ustawiany jest tak samo jak każdy inny typu urlopu. Dowiedz się jak ustawić typ urlopu.

Krok 2

Ustaw typu urlopu, który będzie urlopem nadrzędnym, np. urlop wypoczynkowy.

Urlop nadrzędny również ustawiany jest tak samo jak każdy inny typu urlopu, ale podczas jego edycji w polu „nadrzędny wobec” należy wskazać typu urlopu, w stosunku do którego, ustawiany urlop jest urlopem nadrzędnym.

Uwaga! Jeśli w czasie wprowadzania typów urlopów najpierw wprowadzony został urlop, który ma pełnić funkcje nadrzędną, a dopiero później wprowadzono typ urlopu, który ma być urlopem podrzędnym, należy zmodyfikować zmodyfikować ustawienia urlopu nadrzędnego.

Jeśli chcesz edytowaćistniejący urlop (np. zmienić jego status na nadrzędny) kliknij menu trzy kropki z prawej strony typu urlopu oraz wybierz opcję Edytuj.

Krok 3

Limity urlopów w przypadku urlopów nadrzędnych i podrzędnych muszą uwzględniać zależności między urlopami.

Pula urlopu nadrzędnego, z jakiej będzie korzystał pracownik przez system jest rozumiana jako suma dni urlopu podrzędnego + urlopu nadrzędnego z wyłączeniem urlopu podrzędnego.

Na przykład
Jeśli pracownik ma dostępnych 26 dni urlopu wypoczynkowego, z czego 4 dni mogą zostać wykorzystane jako urlop na żądanie, to limity dni dla pracownika należy ustawić:

  • Urlop na żądanie – 4 dni,
  • Urlop wypoczynkowy – 22 dni (26 wszystkich dostępnych dni – 4 dni urlopu na żądanie).

Przy składaniu wniosku o urlop, pracownik będzie widział ile urlopu łącznie mu przysługuje w rozbiciu na urlop podrzędny i cały.

 

 

Dowiedz się więcej, jak ustawiać limity urlopów dla pracowników.

 

Czy artykuł był pomocny?