Wypisanie się ze szkolenia

47 views 2021-09-08 0

tomHRM pozwala na wypisanie pracowników ze szkolenia na kilka sposobów.

Pracownik sam wypisuje się ze szkolenia

KTO: Pracownik

Aby pracownik mógł sam wypisać się ze szkolenia należy w formularzu definiowania szkolenia włączyć opcję Zezwalaj na samodzielne wypisanie się pracownika. Podczas wypisywania się, pracownik poproszony zostanie o wpisanie powodu. Informacja ta będzie dostępna do odczytania dla opiekuna szkolenia na liście uczestników w danym szkoleniu. Bez podania przyczyny pracownik nie będzie mógł sie wypisać.

Uczestnik po wypisaniu się otrzyma taki status jaki jest ustawiony w konfiguracji statusów w zakładce Ustawienia > Szkolenia > Statusy uczestników.

Więcej o konfiguracji statusów możesz przeczytać tutaj.

 

Wypisanie poprzez zmianę statusu uczestnika

KTO: Opiekun szkolenia, osoba zarządzająca szkoleniami

Zmiana statusu uczestnika na taki, który świadczy o jego wypisaniu, np. o nazwie Wypisany powoduje, że uczestnik traktowany jest jak wypisany.
Co się dzieje gdy pracownik otrzyma taki status:

  • Pracownik nie będzie mógł dodać się / zostać dodanym ponownie do tego szkolenia, ponieważ będzie on widoczny na liście uczestników.
  • Nie jest widoczny na liście uczestników w widoku szczegółów szkolenia dedykowanego dla pracowników.

Wszystko zależy od tego jak skonfigurujesz statusy, przeczytaj definiowanie statusów uczestników.

 

Usunięcie uczestnika z listy uczestników 

KTO: Opiekun szkolenia, osoba zarządzająca szkoleniami

Aby usunąć pracownika z listy należy wybrać ikonkę 3 kropek w wierszu pracownika a następnie kliknąć Usuń. W ten sposób uczestnik zostanie usunięty z listy. Będzie można go ponownie dodać. Jeśli włączona jest opcja Zezwalaj na samodzielne zapisanie się pracownika (przeczytaj o niej tutaj) to pracownik sam będzie mógł się zapisać.

Usunięcie uczestnika ze szkolenia powoduje:

  • Przeliczenie i aktualizację budżetu szkoleniowego,
  • Zwolnienie miejsca na liście,
  • Usuniecie informacji, że pracownik był zapisany na to szkolenie.

 

Czy artykuł był pomocny?