Wyniki badania 360/270/180

259 views 2022-04-29 0

Wyniki badania można zobaczyć wchodząc w konkretne badanie (Oceny 360>Badania> wybór badania z listy> zakładka Wyniki).
System prezentuje ocenę zbiorczą każdego badanego. Jeśli chcesz zobaczyć ocenę cząstkową (wystawioną przez każdego pracownika) kliknij w znak rozwijania listy (dziubek) widoczny z prawej strony przy menu 3 kropki.

Oceny_pracownicze_zbiorczePodgląd arkusza oceny

Aby zobaczyć szczegółowy arkusz oceny pracownika wejdź w menu 3 kropki przy ocenie pracownika (Oceny 360>Badania>wybrane badanie>zakładka Wyniki > badana osoba > menu 3 kropki) i wybierz opcję Podgląd Arkusza Ocen.

Na arkuszu ocen pracownika możesz zobaczyć:

  • Ocenę końcową,
  • Siatkę kompetencji pracownika,
  • Listę 3 mocnych zachowań,
  • Listę 3 zachowań do poprawy,
  • Szczegółową punktację każdego zachowania oraz średnią ocen każdego zachowania.

Arkusz_oceny_pracownika_360

UWAGA! Przy badaniu 270 i 360 ocena współpracowników podawana jest jako ocena zbiorcza.

To, kto może zobaczyć wyniki badania uzależnione jest od konkretnych ustawień samego badania. Więcej informacji na temat Kto ma dostęp do wyników badania.

Czy artykuł był pomocny?