Dostęp do wyników badania

8 views 2022-07-22 0

Kto ma dostęp do wyników badania?

Tworząc lub edytując badanie dostęp do wyników możemy nadać:

  • Ocenianemu,
  • Oceniającemu,
  • Opiekunowi badania,
  • Bezpośredniemu przełożonemu.

Ustawianie tego, kto ma dostęp do wyników badania

To, kto będzie mógł zobaczyć wyniki ustala się w zakładce 5. Dostęp do wyników badania podczas tworzenia badania.
Opiekun badania (osoba, która tworzy badanie) decyduje również o tym, dla kogo widoczne są komentarze do ocen.

UWAGA! Pamiętaj, że jeśli nie ustawisz wyników badania widocznych dla opiekuna badania, po zakończeniu badania nie będziesz widzieć ocen uzyskanych przez uczestników badania.

Czas ujawniania wyników (publikacja wyników)

Wyniki badania 360 mogą być widoczne

  • Natychmiast po dodaniu oceny przez oceniającego (widać wtedy oceny cząstkowe, nawet jeśli nie wszyscy jeszcze przeprowadzili ocenę),
  • Po zakończeniu badania (ocena jest widoczna dopiero kiedy wszyscy wykonają badanie).

Moment publikacji wyników ustalasz w tej samej zakładce co dostępność wyników (na dole strony).

Jak zmienić dostępność wyników badania?

W każdej chwili, opiekun badania może zmienić dostępność wyników poprzez wejście w edycję badania i zmianę parametrów w zakładce Dostęp do wyników.
To, kto ma dostęp do wyników możesz zobaczyć też na karcie głównej badania w sekcji Dostęp i publikacja wyników.

Czy artykuł był pomocny?