Zarządzanie delegacjami – wprowadzenie

71 views 2020-09-21 1

Aby uruchomić wniosek o delegacje i udostępnić go pracownikom przejdź do zakładki
Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Wnioski 

Konfiguracja zawiera szereg parametrów, które pozwolą określić zasadę działania i dostępność wniosku.

 

(1) Włącza lub wyłącza wniosek z całego systemu

(2) Możesz ustawić dostęp do tego wniosku dla wybranej grupy pracowników wg kryteriów np. stanowisko, dział, oddział, spółka, forma zatrudnienia lub udostępnić wniosek dla całej firmy

(3) Możesz ustawić indywidualną ścieżkę akceptacji wniosku o delegację.

(4) Możesz wybrać z listy pracowników tych pracowników, dla których wniosek zostanie automatycznie zaakceptowany z pominięciem ścieżki
(np. prezes)

(5) Możesz zdefiniować adresy email (po przecinku) na które zostanie wysłany zestaw informacji z wniosku wraz załączniku po jego akceptacji, oraz po rozliczeniu wniosku.

Tags:

Czy artykuł był pomocny?