Jak zablokować pracownikom możliwość korzystania z limitu przysługującego na przyszły okres?

54 views 2022-12-06 1

Edytując typ urlopu w Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów możesz zablokować pobieranie urlopu z puli dni ustawionej na przyszły okres.

Kiedy należy skorzystać z tej opcji?

Parametr przyda się w momencie przygotowania systemu na kolejny rok kalendarzowy/okres rozliczeniowy.

Włączenie tej opcji oznacza, że jeśli pod koniec roku nadasz pracownikom limity przysługujące na przyszły okres, to będą one dla nich widoczne i dostępne do wykorzystania dopiero od początku roku/okresu.

O tym jak nadać pracownikom limity urlopowe możesz przeczytać w tej instrukcji.

 

Czy artykuł był pomocny?