Dodawanie pracownika

236 views 2022-01-21 4

Profil pracownika może zostać utworzony:
 • ręcznie dla pojedynczego pracownika,
 • za pomocą importu z pliku excel (masowe tworzenie profili pracowników).
Ręczne dodawanie profilu pracownika

Lewe menu > Pracownicy > przycisk Dodaj pracownika > Dodaj ręcznie

Ekran tworzenia profilu pracownika składa się z kilku pól:

Dane do logowania

 • Nazwa organizacji – to pole oznacza Twoją firmę i będzie już uzupełnione.
 • Nazwa użytkownika – sygnatura pracownika, imię i nazwisko, adres email. Pole wymagane.
 • Email – pole wymagane.
 • Hasło – możesz ustawić dowolne hasło, możesz wykorzystać hasło sugerowane klikając na przycisk Wstaw. Dowiedz się więcej o tym jak ustawić lub zmienić hasło pracownika.

Uprawnienia

 • Grupa uprawnień – Pole wymagane. Wybierz poziom uprawnień dostępu do systemu i modułów, jaki ma mieć dodawany pracownik. Po wybraniu poziomu uprawnień z listy możesz użyć podglądu, by przekonać się czy nadajesz pracownikowi właściwe uprawnienia. Dowiedz się więcej o ustalaniu uprawnień dostępu do systemu.
 • Status aktywności – określa to, czy pracownik posiada dostęp do systemu. Domyślnie przy tworzeniu profilu pracownika ustawiony jest status Aktywny. Dowiedz się więcej o statusie aktywności pracownika.

Dane osobowe

 • Imię i nazwisko – pola wymagane,
 • Telefon komórkowy i inne numery telefonów (możesz dodać do trzech telefonów per pracownik),
 • ID pracownika i typ identyfikatora. Dowiedz się więcej o identyfikatorach pracownika,
 • Urodziny.

Język interfejsu

Wybierz w jakim języku pracownik ma mieć dostęp do interfejsu.

Szczegóły zatrudnienia

 • Data zatrudnienia,
 • Forma zatrudnienia. Dowiedz się więcej o formach zatrudnienia,
 • Status zatrudnienia. Pole wymagane. Dowiedz się więcej o statusie zatrudnienia.

Domyślne godziny pracy

Ustal godziny pracy danego pracownika. Po wpisaniu wszystkich wartości, na dole pojawi się suma godzin i liczba dni roboczych.

Miejsce pracy

W polu miejsce pracy określasz takie parametry jak Dział, Oddział, Bezpośredni przełożony oraz Spółka. Dowiedz się więcej o ustalaniu tych parametrów (struktura firmy).

Stanowisko i obowiązki
Wybierz stanowisko z listy i przypisz pracownikowi zakres obowiązków.

Opis pracownika – dane nieobowiązkowe
Możesz tu umieścić notatkę o pracowniku, która będzie widoczna dla innych osób z firmy, określić poziom wykształcenia, doświadczenia, podać informacje kontaktowe social media.

Stopka wiadomości
W tym miejscu możesz ustawić stopkę wiadomości, która będzie dołączana do wiadomości wysyłanych przez pracownika z aplikacji (np. zaproszeń na spotkanie).

Wiadomość powitalna
Jeśli chcesz możesz od razu wraz z utworzeniem profilu, wysłać do pracownika wiadomość powitalną. Taką wiadomość możesz też wysłać później. Dowiedz się więcej o tworzeniu wiadomości powitalnych.

UWAGA!

Jeśli potrzebujesz stworzyć nowe profile dla kilku nowych pracowników, najwygodniejszą opcją jest import danych z pliku excel. A następnie – jeśli istnieje taka potrzeba – uzupełnienie profili o dane, które nie znajdują się w pliku excel (np. zdjęcia).
Pamiętaj, że import z pliku excel nie aktualizuje już istniejących profili pracowników.

Kto może edytować profil pracownika? 

Profil pracownika może być edytowany przez:

 • pracownika,
 • jego przełożonego,
 • administratora bazy pracowników.

To, kto ma dostęp do poszczególnych pól w edycji profilu pracownika ustalasz w zakładce Ustawienia > Parametry> Pracownicy>Self service

 

Czy artykuł był pomocny?